fbpx

Bieži saņemam jautājumu, vai drīkst paņemt aizņēmumu no savas sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA).

Kā teica mana vecmāmiņa — parāds nav brālis, tas būs jāatdod. Tas pirmkārt. Otrkārt, sen nebūtībā ir tie laiki, kad aizņēmums no uzņēmuma, vēlāk to ieskaitot ar dividendēm, bija legāla nodokļu optimizācijas sastāvdaļa

Vai aizņemties no uzņēmuma? Atbildi uz šo jautājumu saņemsiet turpinot lasīt.

Izvērtējot vajadzību aizņemties no uzņēmuma, jāievēro šādas nianses:

 • valdes loceklis un uzņēmums ir saistītas personas, kas uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) izpratnē nozīmē to, ka saistītajai personai izsniegtais aizdevums tiks uzskatīts par nosacītu peļņas sadali.  Ja 12 mēnešu laikā tas netiks atdots, tad aizdevuma summa būs jāparāda 13. mēneša UIN deklarācijā kā nosacītā peļņas sadale. (Piemēram: aizņēmos 2020.gada martā, deklarācijā likšu 2021. gada aprīlī). UIN netiks piemērots.  ja aizdevums tiks atdots 12 mēnešu laikā, ja uzņēmumam uz gada sākumu nav peļņas utt;
 • likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” ir noteikts, ka fiziskās personas ienākumam, kurš fiziskajai personai jāiekļauj savā gada ienākumu deklarācijā (GID), var pielīdzināt aizdevumu, kas pārsniedz 1500 EUR, ja:
  • aizdevums netiek ņemts saimnieciskās darbības ietvaros;
  • aizdevums nav atmaksāts 5 gadu 6 mēnešu (66 mēnešu) laikā pēc aizdevuma izsniegšanas dienas. Pēc 66. mēneša aizdevuma summa uzskatāma par fiziskās personas gūto ienākumu un, iesniedzot GID, apliekama ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN).

Arī uzņēmumam aizdevuma izsniegšanas brīdī jābūt uzmanīgam:

 • aizdevuma izsniegšanas dienā aizdevējam nedrīkst būt nodokļu parādi, kas vecāki par vienu mēnesi no attiecīgā nodokļa likumā noteiktās samaksas dienas;
 • maksimālais aizdevuma apmērs (aizdevumu kopsumma) nedrīkst pārsniegt 30% no piemērā minētā valdes locekļa (aizņēmuma ņēmēja) vidējiem mēneša bruto ienākumiem pie aizdevēja pēdējo 12 mēnešu laikā (līdz aizdevuma izsniegšanas dienai) × 60;
 • ja aizdevuma ņēmējs negūst ienākumus pie aizdevēja, maksimālais aizdevuma apmērs nepārsniedz aizdevēja pašu kapitāla apmēru gada sākumā.

Ja netiek izpildīti šie kritēriji un valdes loceklim izsniegtais aizdevums netiek atdots 66 mēnešu laikā (neņemot vērā to, ka jau pēc gada tas ir deklarēts un par to ir samaksāts UIN), uzņēmumam no aizdevuma summas būs jāaprēķina un jāsamaksā budžetā IIN un, ja aizdevēju un valdes locekli saista darba līgums, tad arī sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

Kā jau minēts, uzņēmumam un valdes loceklim noteikti ir jāslēdz rakstveida aizdevuma līgums par šo darījumu. Tāpat arī jānosaka aizdevuma atmaksas termiņš un procentu likme, kura atbilst tirgus vērtībai.

Ja procentu likme netiks piemērota, abām pusēm savā deklarācijā būs jāatspoguļo tā saucamie negūtie ieņēmumi, proti:

 • uzņēmumam procenti, kas netika gūti šā aizdevuma rezultātā (atspoguļojami UIN deklarācijā pēc tirgus cenas);
 • fiziskajai personai savā GID jāatspoguļo teorētiski gūtie ieņēmumi (teorētiskā procentu likme, ko viņš būtu samaksājis, aizņemoties no nesaistītas personas).

Un vēl:

 1.  Patērētāju tiesību aizsardzības likumā ir noteikts, ka ar patērētāju kreditēšanu drīkst nodarboties tikai atbilstīgi licencētas sabiedrības. Vai valdes loceklis ir patērētājs likuma izpratnē, ja valdes loceklis ir arī uzņēmuma darbinieks? Jā. Cik bieži izsniegti aizdevumi tiks uzskatīti par patērētāja kreditēšanu? Viens vai divi aizdevumi, iespējams, tiks piedoti, savukārt trīs un vairāk izsniegti aizdevumi gada laikā jau ir riskanti.
 2.  likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” ir noteikts, ka ir jādeklarē VID visi aizdevumi, kas uz gada sākumu pārsniedz 15 000 EUR vienai personai.

Tāpat nepiemirstam par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumu un Starptautisko, kā arī Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumiem, kuru izpratnē finanšu iestādei šāds aizdevums var izraisīt jautājumus un lūgumu iesniegt līgumu.

Tās arī visas mazās nianses īsumā. Vai aizņemties, katrs izlemj pats.