fbpx

Zemāk apkopoti valsts atbalsta pasākumi pandēmijas laikam.

Atbalsts COVID 19 Izmaiņas Komentāri, saites
Gada pārskata iesniegšana Oficiālais iesniegšanas termiņš – 31.07.2020. https://www.vid.gov.lv/lv/covid-19

https://likumi.lv/ta/id/313373-par-valsts-apdraudejuma-un-ta-seku-noversanas-un-parvaresanas-pasakumiem-sakara-ar-covid-19-izplatibu   (18.p)

IIN maksājums pašnodarbinātajiem Avansa maksājumi par 2020. gadu nav jāveic https://www.vid.gov.lv/lv/covid-19

https://likumi.lv/ta/id/313373-par-valsts-apdraudejuma-un-ta-seku-noversanas-un-parvaresanas-pasakumiem-sakara-ar-covid-19-izplatibu   (5.p.)

Nodokļu samaksas termiņa pagarināšana Iespējams pagarināt nodokļu samaksu periodā līdz 3 gadiem , bez nokavējuma naudas 1.       VID individuāli izvertēs katru iesniegumu

2.       Pagarinājums līdz 3 gadiem tiks piešķirts tikai tiem uzņēemumiem, kas iepriekš godīgi maksājuši nodokļus

3.       Nodokļa pagarinājuma pieprasījumu var iesniegt 2 mēnešu laikā pec deklarācijas/ziņojuma par aprēķināto nodokli iesniegšanas

4.       Pašvaldībām ir tiesības pagarināt NĪN samaksas termiņu

https://www.vid.gov.lv/lv/covid-19

https://likumi.lv/ta/id/313373-par-valsts-apdraudejuma-un-ta-seku-noversanas-un-parvaresanas-pasakumiem-sakara-ar-covid-19-izplatibu (3.p.)

Šobrīd nozaru asociācijas ir iesniegušas valdībai priekšlikumu,  atļaut krīzes periodā darba spēka nodokļus samazināt par 75%. Uz doto brīdi nav nekāda lēmuma par šo iespēju

Dīkstāves pabalsts uzņēmumu darbiniekiem Var pretendēt visas nozares, kuru darbinieki atrodas dīkstāvē. 1.       Ja uzņēmums atrodas dīkstāvē un kopš 14.03. nenodarbina darbiniekus NEVIENU dienu. Ja darbinieks tiek nodarbināts kaut vienu dienu nedēļā- tā nav dīkstāve un uz pabalstu pretendēt nevar!

2.       Izmaksās tiem,kas iepriekš par saviem darbiniekiem veikuši sociālā nodokļa maksājumus

3.       Var pretendēt, ja apgrozījums 2020.gada martā, aprīlī ir krities vairāk kā par 30%, salīdzinot ar iepriekšējā gada šo pašu mēneša apgrozījumu (03.2020/03.2019)

4.       Var pretendēt, ja apgrozījums salīdzinoši krities par 20%, ja

·        2019.gadā eksports veidojis ne mazāks kā 10% no apgrozījuma, vai ir ne mazāks kā 500 000,-

·        Bruto darba alga ir ne mazāka kā 800,-

·        Pamatlīdzekļi  uz 31.12.2019.veido vismaz 500 000,-

5.       Valsts apmaksās 75% no darbinieka 6 mēn vidējas bruto darba algas, bet ne vairāk kā 700 EUR.

6.       Izmaksu veiks VID, “pa taisno” uz darbinieka norēķinu kontu bankā.

7.       No valsts izmaksātās summas netiks ieturēti un uzņēmējam nebūs papildus jāpiemaksā nekādi papildus nodokļi.

8.       Darba devējs pēc savas iniciatīvas var piemaksāt darbiniekam starpību , kas vidojas no darbinieka oepriekšejā atalgojuma un valsts izmaksātā dīkstāves pabalsta. Darba devēja piemaksa tiek pakāļuta vispārējam darba samaksas nodokļu režīmam. Sīkāk šeit:

https://www.vid.gov.lv/sites/default/files/ddz_aizpildisana_par_dikstaves_periodu.pdf

9.       Pieteikuma veidlapa pieejama un jāaizpilda EDS. VID to izskata 5 dienu laikā. Aizpildīšana šeit:

https://www.vid.gov.lv/sites/default/files/25.03.2020_informativais_par_dikstaves_veidlapu_edit_2.pdf

10.    Termiņš pabalsta pieteikšanai ir katra mēneša 25.datums (par tekošo mēnesi) -> līdz 25.aprīlim par martu un aprīli.

11.    Dīkstāves pabalstu var pieteikt tas uzņēmums, kur darbinieks iesniedzis nodokļu grāmatiņu. Ja darbinieks nekur nav iesniedzis, tad tas, kurš pirmaisiesniedz pieteikumu par šo darbinieku (ti ja ir vairākas darba vietas, tad DP izmaksās tikai par vienu no tām)

12.    Uz dīkstāves pabalstu NEVAR PRETENDĒT, ja:

·        Uz 07.03. ir nodokļu parādi lielāki par 150 EUR, par kuriem nav piešķirts termiņpagarinājums;

·        Nav iesniegtas visas nepieciešamās atskaites un deklarācijas;

·        Nav iesniegts 2018.!! (un agrāku gadu)  gada pārskats;

·        Ir  būtiski pārkāpumi, par ko ir audita uzrēķins vai sodīts valdes loceklis nodokļu nomaksas, muitas vai darba tiesisko attiecību jomā;

·        Darba devējs pēdējos 6 pirmskrīzes mēnešos veicis nodokļu maksājumus summā, kas mazāka par 200 EUR;

·        Darbinieka dīkstāve un apgrozījuma kritums nav saistīts ar COVID-19;

+ Dīkstāves pabalsts nepienākas:

·        Maksātnespējas procesā esoša uzņēmuma darbiniekiem;

·        Darbiniekiem, kas strādā valsts un pašvaldību kontrolētajos uzņēmumos;

·        Darbiniekiem -pensionāriem, kas nodarbināti valsts vai pašvaldību uzņēmumos;

·        Darbiniekiem, kas atrodas uz “slimības lapas”

·        Darbiniekiem, kas pieņemti darbā pēc 01.03.2020.;

·        Uzņēmuma valdes un/ vai padomes locekļiem

13.    Tālr VID konsultācijām  67120020

https://likumi.lv/ta/id/313373-par-valsts-apdraudejuma-un-ta-seku-noversanas-un-parvaresanas-pasakumiem-sakara-ar-covid-19-izplatibu (14.p)

https://www.vid.gov.lv/lv/covid-19

https://www.sorainen.com/wp-content/uploads/2020/03/comment.Employers-sins-an-obstacle-to-downtime-payments.2020-03-30.lat_.db_.lv_.janist.pdf

Dīkstāves pabalsts.

Pašnodarbinātām personām

Pašnodarbinātie

Autoratlīdzību saņēmēji

MUN maksātāji

(izskatīts valdības sēdē, uz 01.04. vēl nav stājies spēkā)

1.       Lai pretendētu uz dīkstaves pabalstu jābūt veiktiem VSAOIEm (sociālā nodokļā) maksājumiem.

2.       Pašnodarbinātie varēs saņemt 75% no summas no kuras aprēķināts soc nodoklis par pēdējiem diviem pirmskrīzes ceturkšņiem , bet ne vairāk kā 700,- mēnesī

3.       MUN maksātāji – 50% no MUN maksātāja mēneša vidējiem ieņēmumiem no saimnieciskās darbības no pēdējiem 2 pirmskrīzes ceturkšņiem, bet ne vairāk kā 700,- mēnesī;

4.       Lai pieteiktos jāaizpilda un jāiesniedz speciāla veidlapa VID EDS. VID to izskatīs 5 dienu laikā.

5.       Dīkstāves pabalsta saņemšanas laikā pašnodarbinātajiem un MUN maksātājiem nedrīkst būt citu ienākumu. Pabalsta saņēmējiem būs jāiesniedz pašdeklarācija, ka ienākumi netiks gūti un VID to kontrolēs

6.       Patentmaksātājiem dīkstāves pabalsts netiks piešķirts. Valsts atmaksās iemaksāto patentmaksu, ja tiks izdomāts darbību pārtraukt;

7.       Nevarēs pretendēt cilvēki, kuri saņem AKKA/LA vai LaIPA administrētās autoratlīdzības, neatkarīgi no viņiem izmaksāto autoratlīdzību summas

8.       Tālrunis VID konsultācijām 67120020

https://www.km.gov.lv/lv/ministrija/jaunumi/valdiba-apstiprina-atbalsta-pasakumus-arkartejas-situacijas-skarto-pasnodarbinato-personu-atbalstam-5006

https://skaties.lv/zinas/bizness/ekonomika/finanses/dikstaves-pabalsti-vid-atbalsta-prasitajiem-iesaka-stingri-izvertet-atbilstibu-kriterijiem/

PVN ikmēneša atmaksa PVN pārmaksu VID atmaksās visiem  ik mēnesi pēc PVN deklarācijas iesniegšanas (agrāk 1x gadā, izņemot exportētājus) https://www.vid.gov.lv/lv/covid-19

https://likumi.lv/ta/id/313373-par-valsts-apdraudejuma-un-ta-seku-noversanas-un-parvaresanas-pasakumiem-sakara-ar-covid-19-izplatibu (6.p.)

ALTUM garantijas Jebkurš uzņēmums var prasīt ALTUM garantijas https://likumi.lv/ta/id/313373-par-valsts-apdraudejuma-un-ta-seku-noversanas-un-parvaresanas-pasakumiem-sakara-ar-covid-19-izplatibu (26.p)
Maksātnespējas pieteikumu ierobežošana Līdz 01.09.2020. kreditoriem aizliegts iesniegt juridiskas personas maksātnespējas pieteikumu  

https://likumi.lv/ta/id/313373-par-valsts-apdraudejuma-un-ta-seku-noversanas-un-parvaresanas-pasakumiem-sakara-ar-covid-19-izplatibu (17.p.)

Akcīzes nodoklis Atbrīvojums 90% nedenaturētajam spirtam , ko izmanto spirtu saturošu

dezinfekcijas līdzekļu ražošanā

 

https://likumi.lv/ta/id/313373-par-valsts-apdraudejuma-un-ta-seku-noversanas-un-parvaresanas-pasakumiem-sakara-ar-covid-19-izplatibu (7.p.)

Dažādas saites Arī RU , см. на русском

 

 

https://www.fm.gov.lv/lv/covid_19/arkarteja_situacija/

https://www.fm.gov.lv/lv/covid_19/informacija_krievu_valoda/

https://www.fm.gov.lv/lv/covid_19/atbalsts_uznemejiem/

https://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu