fbpx
Solidaritātes nodoklis Latvijā: Kā tas darbojas un ko tas nozīmē uzņēmumiem

Latvijas nodokļu sistēma var būt sarežģīta un solidaritātes nodoklis ir viens no tiem, kas bieži rada jautājumus. Šajā rakstā mēs izskaidrosim, kā tas darbojas, un kā tas var ietekmēt uzņēmumus (skats no darba devēja aspekta).

Kas ir solidaritātes nodoklis?

Solidaritātes nodoklis ir valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI), kas ir veiktas no ienākumiem, kas pārsniedz obligāto iemaksu objekta maksimālo apmēru, proti, algai virs 78100 EUR* gadā. Šī nodokļa mērķis ir mazināt nodokļu regresivitāti darba ņēmējiem, kā arī pašnodarbinātajiem ar augstāku ienākuma līmeni. Nodokļa likme ir 25% un to sadala šādi: 1 % – veselības aprūpes pakalpojumu finansēšanai, 14 % – valsts pensiju speciālajā budžetā, 10 % – iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) ieņēmumos.

Svarīgi atzīmēt, ka solidaritātes nodoklis uzņēmumiem nav kā papildus maksājums, bet tas izriet no veiktajiem VSAOI maksājumiem no darba samaksas. No uzņēmuma puses tas neprasa papildus uzskaiti – nodokļu aprēķins no darbinieku darba samaksas tiek veikts tāpat kā citos gadījumos.

Kā tas darbojas?

Solidaritātes nodoklis veidojas, ja bruto alga ir augstāka par 6508,33 EUR/mēn (jeb 78100 EUR* gadā). Nodokļa aprēķinu un pārmaksas noteikšanu veic Valsts Sociālās Apdrošināšanas aģentūra (VSAA) līdz pēctaksācijas gada 1.jūnijam. Summu, kas tiek novirzīta uz solidaritātes nodokli nosaka šādi:

    • (Gada bruto darba samaksa – ienākumu “griesti”) * VSAOI kopējā likme

Piemēram, ja darbinieka gada alga ir 96000 EUR (8000EUR/mēn), tad (96000 – 78100) * 34,09% = 6102,11 EUR.

Tad tiek aprēķināts solidaritātes nodoklis, kas ir 25% no ienākuma pārsnieguma daļas:

    • (Gada bruto darba samaksa – ienākumu “griesti”) * 25%

Mūsu piemērā personas solidaritātes nodoklis gadā ir (96000 – 78100) * 25% = 4475 EUR. Veidojas solidaritātes nodokļa pārmaksa.

Kas notiek ar pārmaksu?

VSAA informāciju par pārmaksātā solidaritātes nodokļa apmēru sniedz Valsts ieņēmumu dienestam (VID), kas savukārt līdz pēctaksācijas gada 1. septembrim veic pārmaksātā nodokļa atmaksu darba devējam (darba ņēmējam tikai izņēmuma gadījumā, ja ir pats veicis VSAOI maksājumus).

Kā tas ietekmē pašu darba ņēmēju?

Pirmkārt – darba ņēmēji, kuri saņem lielās algas (virs 78100EUR* /gadā), var iesniegt Gada ienākuma deklarāciju (GID) tikai no 1. aprīļa.

Otrkārt, ja ir bijusi tikai darba samaksa (nav papildus citu ienākumu kā autoratlīdzības, ienākumi no kustamas vai nekustamas mantas izīrēšanas utml), tad darba ņēmējam papildus saistības, iesniedzot Gada ienākuma deklarāciju (GID), neradīsies.

Tā kā Latvijā ir progresīvais IIN (likmes 20%, 23% un 31%), tad, ienākumam līdz 20004 EUR piemēros 20%, ienākumam no 20004 – 78100 EUR – 23%, bet ienākumam virs 78100 EUR 31%. Skatoties tikai uz IIN likmēm, varētu teikt, ka darba ņēmējam vajadzētu sanākt IIN piemaksai (parādam), jo 31% no darbinieku algas ieturēts netiek, bet atgādināsim, ka solidaritātes nodoklis tiek sadalīts trīs budžeta grupās un viena no tām ir 10% tiek novirzīti uz IIN, kas arī ietekmē, ka darba ņēmējam neveidojas ne pārmaksa, ne piemaksa.

Atgriežoties pie mūsu piemēra, tad GID gada ienākumi darba ņēmējam būs bruto darba samaksa 96000 EUR. Neapliekamā minimuma nav, pieņemsim, ka arī apgādājamo u.c. atvieglojumu nav.

Samaksātais VSAOI (vispārējā gadījumā) darba ņēmējam ir 10,5% (ienākumi *10,5%)= 10080 EUR, bet jāatceras, ka 10% tiek novirzīti uz IIN (“griestu” pārsnieguma daļa *10%) 1790 EUR, sanāk attaisnojošie izdevumi VSAOI 8290 EUR.

IIN gadā darba ņēmējam (ar iesniegtu algas nodokļu grāmatiņu) sanāks 19463,88 EUR + 10% pārnestais IIN = 21253,88 EUR

IIN aprēķins GID:

  • 20004 – attaisnotie izdevumi * 20% = 2342,80 EUR
  • 78100 – 20004 = 58096 EUR *23% = 13362,08 EUR
  • 96000 (darba ņēmēja darba samaksa) – 20004 – 58096 = 17900 EUR *31% = 5549 EUR

IIN kopā 21253,88 EUR, kas ir vienāds ar jau samaksāto IIN 21253,88 EUR – līdz ar to neveidojas ne pārmaksas, ne IIN parāds.

 

Šī ir pamatinformācija par solidaritātes nodokli Latvijā, kurš uzņēmumiem nav jāmaksā kā papildus nodoklis, tas ir iekļauts VSAOI maksājumos, bet šis nodoklis ietekmē tikai darbiniekus ar augstiem ienākumiem. Lai iegūtu sīkāku informāciju par konkrētiem gadījumiem, vienmēr konsultējieties ar profesionāļiem nodokļu jautājumos.

*ienākuma “griesti”, sākot ar 2022.gadu

 

Evija Valaine – Auziņa,

AI Konsultāciju birojs vecākā grāmatvede.