fbpx

Vietējo uzņēmēju veiktajos darījumos ar nerezidentiem nereti kļūdainu normatīvo aktu piemērošanas rezultātā nereti nākas samaksāt papildus nodokļus. Tādēļ svarīgi svalaicīgi saprast ar nerezidentiem saistīto nodokļu likumu būtību. Vai arī Jūs pats esat nerezidents? Jūtaties vieni un nezinoši svešā pilsētā? Lūdzu sazinieties ar mums.

Mēs piedāvājam:

  • Palīdzību uzņēmumu reģistrēšanai Uzņēmumu Reģistrā;
  • Konsultācijas par nerezidentu nodarbināšanas prasībām;
  • Palīdzību komunikācijā ar VID un citām valsts iestādēm;
  • Palīdzību vēstuļu un iesniegumu sagatavošanā valsts valodā;
  • Grāmatvedības pakalpojumus nerezidentiem;
  • Konsultācijas nodokļu piemērošanā nerezidentiem.