fbpx

VID mājas lapā rakstīts, ka grāmatvedības politika ir saimniecisko darījumu, faktu, notikumu un finanšu pārskata posteņu uzskaites, novērtēšanas un atspoguļošanas principi, metodes un noteikumi. Mēs teiktu, ka grāmatvedības politika ir jūsu uzņēmuma mazā likumdošana, ar kuru Jūs kā uzņēmuma vadītājs nosakāt uzdevumus grāmatvedībai. Jūs nosakāt kā tai pareizi un tieši Jūsu uzņēmuma specifikai atbilstoši uzskaitīt dažādas materiālās vērtības, kā veikt to norakstīšanu, noteikt īsto metodi krājumu uzskaitīšanai un debitoru norakstīšanai, kā rezultātā tikt pie visprecīzākā un atbilstošākā darbības rezultāta ciparos.

Mēs piedāvājam:

  • Kontu plāna izveidošanu un pilnveidošanu atbilstoši uzņēmējdarbības specifikai;
  • Uzskaites metodikas izstrādi atbilstoši saimnieciskās darbības veidam;
  • Krājumu uzskaites metodikas izstrādi;
  • Uzņēmuma inventarizācijas kārtības izstrādi;
  • Izstrādājam un ieviešam grāmatvedības politikas maiņu uzņēmumā.