fbpx

Uzņēmuma pienākums ir kārtot grāmatvedību. To nosaka grāmatvedības likums, jeb, precīzāk, “Likums par grāmatvedību”. Ja esi uzņēmējs, bez grāmatvedības neiztikt. Grāmatvedība ir uzņēmuma visas dzīves un darbības cikla apraksts ciparu izteiksmē. Līdzīgi kā dzejā ir četrrindes, grāmatvedībā ir kontu plāns, kas sastāv no četriem (pārsvarā) cipariem un šajā kontu plānā tiek iekodēta visa uzņēmuma darbība naudas izteiksmē.

Tādēļ sakām, ka grāmatvedības pakalpojumi ir zināšanu un precizitāti paģērošs darbs, lai caur cipariem precīzi, atbilstoši un profesionāli aprakstītu uzņēmuma finansiālo stāvokli.

Mūsu pakalpojumu klāstā ir kā pilna cikla grāmatvedības uzskaite, tā arī daļēja uzskaite (piemēram, algu aprēķināšanu vai gada pārskata sastādīšanu), ja par pārējo klients parūpējies pats.

Grāmatvedība no pirmdokumentiem līdz gada pārskata sastādīšanai:

  • Visu klienta grāmatvedības dokumentu pārbaudīšana un uzraudzība likumdošanas un VID interpretāciju atbilstībai, to iegrāmatošana;
  • Darba algas aprēķināšana, autoratlīdzību, atlīdzību pēc uzņēmumu līgumiem aprēķināšana;
  • Nodokļu aprēķināšana, visu nepieciešamo atskaišu, ziņojumu un deklarāciju sagatavošana, iesniegšana VID;
  • VID uzskaitīto nodokļu regulāra kontrole caur EDS atlikumu vēsturēm;
  • Operatīvā pārskata un Gada pārskata sastādīšana;
  • Grāmatvedības uzskaites atjaunošana atbilstoši pirmdokumentiem par iepriekšējiem periodiem;
  • Likumdošanai atbilstošu lietvedības dokumentu sagatavošana.