fbpx

Finanšu audits ir neatņemama grāmatvedības sastāvdaļa, kas pārbauda visu, kas saistīts ar grāmatvedības uzskaiti un finansēm uzņēmumā. Finanšu audits, atšķirībā no citiem auditiem, ir draugs un padomdevējs. Auditu vai revīziju veic auditors jeb revidents. Auditu revidents var veikt gan paša uzņēmuma interesēs, lai pārbaudītu esošās grāmatvedības darbu vai finansiālo situāciju uzņēmumā un iesniegtajās atskaitēs, gan arī kādas trešās personas interesēs. To sauc par iekšējo auditu. Iekšējo auditu var veikt ārpakalpojumā nolīgts grāmatvedības uzņēmums vai konsultants. Ārējais finanšu audits vai revīzija tiek veikts neatkarīgi no paša uzņēmuma vēlmēm un bez uzņēmuma pietuvinātu personu iesaistes šajā procesā. Visbiežāk šī ir Gada pārskatu revīzija, kuru veic zvērināts revidents.

Mēs nodrošinām:

  • Uzņēmuma iekšējo auditu;
  • Pārstāvniecību ārējos auditos un sadarbību ar zvērinātiem revidentiem.