fbpx

Saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 6.pantu visiem ārpakalpojuma grāmatvežiem, nodokļu konsultantiem, zvērinātiem revidentiem, kā arī citām personām (likuma 1.pants) ir pienākums izveidot iekšējās kontroles sistēmu. Saskaņā ar VID mājas lapā pausto “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma mērķis ir novērst noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu. Par likuma prasību pārkāpumiem nodokļu maksātājiem var tikt piemērotas sankcijas”. 

Lai palīdzētu orientēties atbilstības sistēmās mēs veicam:

  • Saimnieciskās darbības atbilstības likuma prasībām izvērtēšanu;
  • Risku izvērtēšanu un konsultācijas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (NILLTFN) likuma subjektiem;
  • Sniedzam palīdzību iekšējās kontroles sistēmu organizatorisko dokumentu izstrādē.