fbpx

Finanšu audits

Uzņēmuma iekšējais audits, pārstāvniecība ārējos auditos un sadarbība ar zvērinātiem revidentiem.

Vadības atskaites

Sagatavojam vadības atskaites saskaņā ar uzņēmuma prasībām, analizējam un izskaidrojam atskaitēs atspoguļotos rezultātus.