fbpx
Мероприятия поддержки при КОВИД-19 Изменения Комментарии, ссылки Вручение годового отчета Официальный срок подачи – 31.07.2020. Продление срока уплаты налогов Возможно продлить срок...
Vispirms jau Laimīgu visiem jauno gadu!  Esam to laimīgi sagaidījuši, apsveicinājuši un laiks aplūkot, ko tas mums jaunu ir atnesis grāmatvedības un...
Otrs jaunums ir jaunās administratīvo sodu sistēmas, kas stāsies spēkā š.g. 1.jūlijā un tiks izteikti soda vienībās, iestrādājot tās katru atsevišķu nozari...