fbpx

Pēc garas un ilgas šķēpu laušanas, kur katrai minsitrijai bija savs viedoklis, Saeima 26.novembra vakarā galīgajā lasījumā nobalsoja par grozījumiem MUN likumā. Tagad priekšā trešais lasījums, bet tajā nekas nemainīsies un  prezidents šo likumu, visticamāk, izsludinās.

Kas sagaida MUN maksātājus no 2021.gada 1.janvāra
  • MUN maksātājs būs viena persona – individuālais komersants, individuālais uzņēmums, zemnieku vai zvejnieku saimniecība, kā arī fiziskā persona, kas reģistrēta VID kā saimnieciskās darbības veicējs. MUN varēs attiecināt tikai uz vienu personu – mikrouzņēmuma īpašnieku.
  • SIA nevarēs būt MUN maksātāja, un SIA no 01.01.2021 vairs vairs nereģistrēs kā MUN maksātaju. Esošās SIA MUN statusu zaudēs ar 01.01.2022. Tātad Jūsu rīcībā ir vēl viens gads. Līdz 15.12.2021. gadam Jūs varēsiet pieteikties VIDam kā UIN maksātjāji līdzšinēja kārtībā, vai arī šis process notiks automātiski, un no 01.01.2022.g SIA zaudēs MUN statusu.
  • PVN maksātājs nevarēs būt MUN, un otrādi (MUN nevarēs būt PVN maksātājs). Tas nozīmē, ja Jūs sniegsiet pakalpojumus ES reģistrētam PVN maksātājam, Jūs nevarēsiet to darīt izmantojot MUN režīmu.
  • Ja gadījumā MUN kļūst vai tam jākļūst par reģistrētu PVN maksātāju, saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likumu, tas ar nākamo taksācijas periodu MUN zaudēs šo statusu.
  • Darbinieku algām nevarēs piemērot līdzšinējo MUN kārtību. Tas nozīmē, ka MUN īpašniekam saviem darbiniekiem jāmaksā darba alga, piemērojot vispārējo nodokļu maksāšanas režīmu ( piemērojot darba algām IIn un SOC nodokļus). Minētais attiecināms uz darbiniekiem, kas tiks pieņemti darbā ar 01.01.2021. Savukārt, darbinieki, kuri darba attiecības MUN uzsākuši līdz 31.12.2020. MUN režīmā drīkstēs tikt nodarbināti vēl līdz 30.06.2021. Pēc tam vispārējais režīms.
  • Nav vairs noteikts MUN darba algas ierobežojums 720 EUR.
  • Nodokļu likmes
Apgrozījumam līdz 25 000 EUR 25%
Apgrozījumam no 25 000 EUR – 40 000 EUR 40%
Apgrozījums virs 40 000 EUR Izslēdz no MUN maksātāju statusa.