fbpx

Bilance un peļņas/zaudējumu aprēķins ir vieni no galvenajiem grāmatvedības finanšu pārskatiem un uzņēmuma dzīves cikla informācijas avotiem. Balstoties uz šiem rādītājiem, uzņēmumu vadītāji var  pieņemt pārdomātus, uz finanšu datiem balstītus lēmumus. Bilance ir svarīgs dokuments, ja nepieciešams papildus piesaistīt finanšu līdzekļus, noteikt uzņēmuma aktīvu vērtību konkrētā brīdī vai novērtēt uzņēmuma finansiālo stāvokli. Savukārt, peļņas/zaudējumu aprēķins parāda no kādiem darījumiem uzņēmumā nauda ienāk, kur un kā tā tiek izlietota. Peļņas/zaudējumu aprēķinā atrodama vissvarīgākā uzņēmēju interesējošā informācija – cik pārskata periodā esam nopelnījuši vai pazaudējuši naudu, kāds ir bijis kompānijas darbības rezultāts.

Mēs sagatavojam jums  nepieciešamās vadības atskaites dažādos griezumos:

  • Lokālajās, standartizētajās formās;
  • Jūsu individuāli izstrādātās formās;
  • Jūsu uzņēmumu grupas izstrādātās formās;
  • Izstrādājam un pielāgojam vadības atskaites atbilstoši Jūsu uzņēmējdarbības veidam;
  • Analizējam un izskaidrojam iegūtos rezultātus.