fbpx

Kā rīkoties saņemot VID vēstuli par nodokļu kontroli? Viens no variantiem ir sazināties ar mums.

VID nodokļu kontrolei ir vairāki veidi: nodokļu audits, tematiskā pārbaude, apsekošana, novērošana, datu atbilstības pārbaude, nodokļa apmēra precizēšana u.c. Tādēļ ir būtiski jau sākotnēji izprast VID intereses iemeslus saistībā ar Jūsu uzņēmumu.

Mēs piedāvājam sekojošus pakalpojumus:

  • Konsultācijas par pārrunu stratēģiju, taktiku un VID pieņemto praksi;
  • Eksperta slēdziena sniegšanu par VID vēstulēm un lēmumiem;
  • Vēstuļu un pārsūdzību sagatavošana;
  • Klienta interešu pārstāvniecība komunikācijā ar VID.