fbpx

Uzņēmuma pienākums ir kārtot grāmatvedību. To nosaka likums “Par grāmatvedību” un to uzrauga VID. Ja esi uzņēmējs, bez grāmatvedības neiztikt.  Kas ir grāmatvedība, apkopojot dažos teikumos 12 lappušu garo likumu? Grāmatvedība pēc būtības ir uzņēmuma visas dzīves un darbības cikla apraksts ciparu izteiksmē. Līdzīgi kā dzejā ir četrrindes, grāmatvedībā ir kontu plāns, kas sastāv no četriem (pārsvarā) cipariem un šajā kontu plānā tiek iekodēta visa uzņēmuma darbība naudas izteiksmē.

Tādēļ sakām, ka grāmatvedības pakalpojumi ir zināšanu un precizitāti paģērošs darbs, lai caur cipariem precīzi, atbilstoši un profesionāli aprakstītu uzņēmuma finansiālo stāvokli.

Veicam gan pilna cikla grāmatvedības uzskaiti, gan daļēju (piemēram, algu aprēķinu vai gada pārskata sastādīšanu), ja par pārējo klients parūpējies pats.

Mēs piedāvājam grāmatvedības kārtošanu no pirmdokumentiem līdz gada pārskata sastādīšanai:

  • Visu klienta grāmatvedības dokumentu pārbaudīšana un uzraudzība likumdošanas un VID interpretāciju atbilstībai, to iegrāmatošana;
  • Darba algu, autoratlīdzību, atlīdzību pēc uzņēmumu līgumiem aprēķināšana;
  • Nodokļu aprēķināšana, visu nepieciešamo atskaišu, ziņojumu un deklarāciju sagatavošana, iesniegšana VID;
  • VID uzskaitīto nodokļu regulāra kontrole caur EDS atlikumu vēsturēm;
  • Operatīvo un Gada pārskatu sastādīšana;
  • Grāmatvedības uzskaites atjaunošana atbilstoši pirmdokumentiem par iepriekšējiem periodiem;
  • Likumdošanai atbilstošu lietvedības dokumentu sagatavošana.