fbpx
Nodokļu maksājumi par nodarbinātu nerezidentu

Pēdējā mēneša laikā esam saņēmuši vairākus konsultāciju pieprasījumus par nodokļu maksājumiem, ja tiek nodarbināts nerezidents. Saprotot, ka šis jautājumus šobrīd ir aktuāls daudziem uzņēmumiem, labprāt sniegsim atbildi arī publiski.

 

Jautājums par nodokļu maksāšanu vai nemaksāšanu rezidentiem sastāv no 2 daļām:

1) IIN (Personal Income tax);

2) VSAOI (Social Security Tax).

 

Ja nerezidents strādā ATTĀLINĀTI, tad, iespējams, abus šos nodokļus viņš maksā savā rezidences valstī un LV nodokļus nemaksā, ja LV ar nerezidenta valsti ir noslēgta konvencija par dubultās nodokļu uzlikšanas novēršanu. Te iespējams 3 opcijas:

 1. LV ienākuma izmaksātājs pārskaita nerezidentam bruto summu, un nerezidents pats savā valstī savam VID iesniedz atskaiti par gūtajiem ienākumiem pie darba devēja ārvalstnieka, attiecīgi deklarējot un pats samaksājot IIN un VSAOI atbilstīgi savas valsts nodokļu likmēm un regulējumam;
 2. LV ienākuma izmaksātājs pārskaita nerezidentam neto summu un nerezidenta mītnes zemei IIN, VSAOI un citus nepieciešamos nodokļus saskaņā ar viņa valsts nodokļu likmēm un aprēķiniem. Atskaitās atkal viņš pats;
 3. LV rezidents — darba devējs — reģistrējas nerezidenta valstī kā nodokļu maksātājs un tās valsts nodokļu dienestiem iesniedz atbilstīgu atskaiti, kas līdzīga mūsu DDziņojumam, un samaksā nerezidenta valstij atbilstīgos nodokļ

 

TAČU, lai to varētu īstenot, nerezidentam ir jāiesniedz savam LV darba devējam šādi dokumenti:

 1. savas rezidences sertifikāts (saņem savā VID);
 2. A1 sertifikāts (saņem savā sociālās apdrošināšanas nodaļā).

 

LV ienākuma izmaksātājs, saņēmis no nerezidenta abus minētos dokumentus, aizpilda veidlapu „Rezidenta apliecība — iesniegums nodokļu atvieglojumu piemērošanai”(1. pielikums MK 30.04.2001. noteikumos Nr. 178; ir jauna forma!), ko paraksta nerezidents, un šo veidlapu kopā ar rezidences sertifikātu un ar nerezidentu noslēgto līgumu iesniedz VID kā pielikumu VID veidlapai „Rezidenta apliecība — iesniegums nodokļu atvieglojumu piemērošanai”.

 

Tādējādi IIN Latvijā varēs nemaksāt tikai pēc tam, kad VID būs akceptējis šo iesniegumu nodokļu atvieglojumu piemērošanai.

 

 • A1 sertifikāts jānosūta uz e-pasta adresi: iemaksas@vsaa.gov.lv.
 • Ja ir iesniegts A1 sertifikāts, par nerezidentu nav jāiesniedz ziņas par darba ņēmējiem ar 11. kodu (nekur metodiskajos normatīvos nav rakstīts, tas izriet no sociālās apdrošināšanas pamatprincipa — ja nav sociāli apdrošināts LV, ziņas nesniedz).
 • Ik mēnesi nerezidents jāiekļauj darba devēja ziņojumā, sadaļā „Personas, kuras nav obligāti sociāli apdrošināmas”, jānorāda riska nodeva— 0,36 EUR + jāiesniedz VID IIN pārskats par izmaksām nerezidentam.

 

Ja kāds vai neviens no abiem nodokļu atvieglojumu sertifikātiem NAV iesniegts, tad tiek piemērotas Latvijas normatīvo aktu prasības (tāpat kā rezidentiem).

 

 • Iemaksas privātajos pensiju fondos pieliek nerezidenta ienākumam un par tām ziņo IIN pārskatā par izmaksām nerezidentiem (attiecīgi savas valsts atskaitēs nerezidents norādīs, kāda daļa ir ieskaitīta pensiju fondos — līdzīgi kā mēs LV).
 • Atskaiti „IIN pārskats par izmaksām nerezidentiem” iesniedz pēc izmaksas datuma (kā FP paziņojumus rezidentiem) — ja algu izmaksā nākamajā mēnesī, veidojas viena mēneša nobīde.
 • Komandējuma naudu aprēķina pēc tās valsts normatīvajiem aktiem (izriet no likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9. panta pirmās daļas 16.1punkta un trešās daļas 2. punkta).