fbpx

Klienti mums nereti jautā, vai ir iespējams izmantot savu automašīnu darba vajadzībām un kādus izdevumus drīkst iekļaut uzņēmuma saimnieciskās darbības izdevumos.

Viens no visizplatītākajiem variantiem, kas praksē tiek izmantots, ir automašīnas nodošana uzņēmumam bezmaksas patapinājumā. Šajā gadījumā tiek noslēgts patapinājuma līgums starp automašīnas īpašnieku un uzņēmumu. Šī iemesla dēļ uzņēmums saimnieciskajos izdevumos drīkst iekļaut izlietotās degvielas izmaksas saskaņā ar maršruta lapās norādīto nobraukto daudzumu, automašīnas servisa izdevumus, pamatoti un loģiski aprēķinātas ekspluatācijas izmaksas uz katru nobraukto kilometru. Piemēram, pieņemot, ka vieglās automašīnas ekspluatācijas izmaksas ir 0,10 EUR/km, un mēnesī darba vajadzībām nobraucot 1000 km, izmaksās drīkst iekļaut šādu summu: 1000 × 0,10 = 100 EUR/mēnesī.

Patapinātas automašīnas apdrošināšanas izdevumus, transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli, tehniskās apskates izdevumus uzņēmuma saimnieciskās darbības izdevumos iekļaut nedrīkst. Tie ir jāmaksā automašīnas īpašniekam.

Ja darba vajadzībām izmanto aprakstītajā veidā patapināto automašīnu, ir spēkā vairāki ierobežojumi:

  • minēto automašīnu darba vajadzībām drīkst izmantot līdz 15 dienām mēnesī, tātad, drošības labad, ne vairāk kā 14 dienas mēnesī. Šī informācija atspoguļosies ceļazīmēs vai maršruta lapās;
  • ir jāaizpilda ceļazīmes vai maršruta lapas, kurās tiek norādīts gan patērētās degvielas daudzums, gan katru dienu veiktais maršruts. Tiek uzskaitīti nobrauktie kilometri, gan pārskata periodā iegādātā degviela un odometra rādījumi mēneša sākumā un beigās;
  • degvielu drīkst uzpildīt tikai darba dienās — darba laikā.

Par automašīnu, kura patapināta un izmantota saskaņā ar iepriekš aprakstīto, nav jāmaksā uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis (UVTRN), tautā saukts par auto nodokli. Ja uzņēmums vēlas un īpašnieks piekrīt, tad pastāv iespēja uzņēmumam šo automašīnu reģistrēt CSDD kā lietotājam. Tādā gadījumā uzņēmums par automašīnu maksās UVTRN, taču nevajadzēs aizpildīt maršruta lapas. Būs jāaizpilda tikai vienkāršota degvielas atskaite un nepastāvēs iepriekšminētie ierobežojumi.

PVN proporcija 50 / 50 par vieglo pasažieru automašīnu saglabājas abos gadījumos.

P. S. Aprakstītais neattiecas uz reprezentatīvajiem auto, kuru cena bez PVN ir 50 000 EUR vai vairāk.

 

Daudz drošu un veiksmi nesošu kilometru!

Jūsu „AI konsultāciju birojs”, SIA