fbpx

Klienti mums nereti jautā, vai ir iespējams izmantot savu automašīnu darba vajadzībām un kādus izdevumus drīkst iekļaut uzņēmuma saimnieciskās darbības izdevumos.

Viens no visizplatītākajiem variantiem, kas praksē tiek izmantots, ir automašīnas nodošana uzņēmumam bezmaksas patapinājumā, noslēdzot patapinājuma līgumu starp automašīnas īpašnieku un uzņēmumu. Šādā gadījumā uzņēmums saimnieciskajos izdevumos drīkst iekļaut izlietotās degvielas izmaksas saskaņā ar maršruta lapās norādīto nobraukto daudzumu, automašīnas servisa izdevumus, pamatoti un loģiski aprēķinātas ekspluatācijas izmaksas uz katru nobraukto kilometru (piemēram, pieņemot, ka vieglās automašīnas ekspluatācijas izmaksas ir 0,10 EUR/km, un mēnesī darba vajadzībām nobraucot 1000 km, izmaksās drīkst iekļaut šādu summu: 1000 × 0,10 = 100 EUR/mēnesī).

Patapinātas automašīnas apdrošināšanas izdevumus, transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli jeb tā saukto ceļu nodokli, tehniskās apskates izdevumus uzņēmuma saimnieciskās darbības izdevumos iekļaut nedrīkst, tie ir jāmaksā automašīnas īpašniekam.

Ja darba vajadzībām izmanto aprakstītajā veidā patapināto automašīnu, ir spēkā vairāki ierobežojumi:

  • minēto automašīnu darba vajadzībām drīkst izmantot līdz 15 dienām mēnesī, tātad drošības labad ne vairāk kā 14 dienas mēnesī (šī informācija atspoguļosies ceļazīmēs vai maršruta lapās);
  • ir jāaizpilda ceļazīmes vai maršruta lapas, kur tiek norādīts gan patērētās degvielas daudzums, gan katru dienu veiktais maršruts, uzskaitot nobrauktos kilometrus, gan pārskata periodā iegādātā degviela un odometra rādījumi mēneša sākumā un beigās;
  • degvielu drīkst uzpildīt tikai darba dienās — darba laikā.

Par automašīnu, kas patapināta un izmantota saskaņā ar iepriekš aprakstīto, nav jāmaksā uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis (UVTRN), tautā saukts par auto nodokli. Ja uzņēmums vēlas un īpašnieks piekrīt, tad pastāv iespēja, ka uzņēmums šo automašīnu reģistrē CSDD kā lietotājs. Tādā gadījumā uzņēmums par automašīnu maksās UVTRN, taču nevajadzēs aizpildīt maršruta lapas, tikai vienkāršotu degvielas atskaiti un nepastāvēs iepriekšminētie ierobežojumi.

Par PVN: proporcija 50 / 50 par vieglo pasažieru automašīnu saglabājas abos gadījumos.

P. S. Aprakstītais neattiecas uz reprezentatīvajiem auto, kuru cena bez PVN ir 50 000 EUR vai vairāk.

 

Daudz drošu un veiksmi nesošu kilometru!

Jūsu „AI konsultāciju birojs”, SIA