fbpx
Fizisko personu rēķini

Ļoti liela vērība jāpievērš fizisko personu izrakstītajiem rēķiniem, t. i. ja esat saņēmis rēķinu no fiziskās personas.

Latvijas Fiziskās personas (turpmāk FP):

Iegādājoties pakalpojumus vai preces no fiziskām personām var būt dažādi riski, kas saistīti nodokļu piemērošanu. Tie var būt šādi:

  • Ja iegādājaties pakalpojumus vai preces no reģistrēta saimnieciskās darbības veicēja (SDV), papildus nodokļu nomaksas saistības jums neradīsies. Rēķinu varat apmaksāt pilnā apmērā, līdzīgi kā juridiskās personas rēķinu par līdzīga rakstura pakalpojumiem vai precēm. Par nodokļa nomaksu valsts budžetā būs atbildīgs SDV. Reģistrētos SDV var aplūkot šeit: https://www6.vid.gov.lv/SDV

C 19 ierobežojumi ir darījuši savu, un pirms maksājuma veikšanas, obligāti pārliecinieties SDV reģistrā vai fiziskā persona maksājuma veikšanas brīdī joprojām ir VID datu bāzē reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicējs!

Ja veiksiet fiziskai personai maksājumu par:

  • telpu vai auto nomu. Sava personiskā īpašuma iznomāšana  iznomātājam FP neuzliek par pienākumu reģistrēties kā SD veicējam un persona var paziņot VID tikai nomas attiecības. Arī šādu pakalpojuma sniedzēju Jums jāpārbauda SDV datu bāzē. Ja pie statusa saimnieciskās darbības veicējs būs atzīme “paziņotā saimnieciskā darbība”, tad šajā gadījumā no nomas maksājuma būs jāietur un jāiemaksā Valsts budžetā 10% iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) un tikai atlikušie 90% jāsamaksā telpu/automašīnas  iznomātājam.
  • procentu maksājumiem – no maksājamās procentu summas  jāietur un jāiemaksā valsts budžetā IIN 20%, un tikai atlikušie 80% no maksājamās summas jāizmaksā fiziskai personai – procentu maksas saņēmējam.
  • nekustamo īpašumu – nodoklis nav jāietur, izņemot gadījumus,  ja NĪ tiek iegādāts no nerezidenta. Šajā gadījumā no maksājamās summas jāietur un jāiemaksā budžetā 3% IIN.
  • pakalpojumiem personai, kura nav reģistrējusies kā SDV,  saskaņā ar uzņēmumu līgumu jāpiemēro VISI algas nodokļi. Nedrīkst aizmirst arī par darba devēja VSAOIEM daļu. Riska nodeva nav jāmaksā.
    Esiet uzmanīgi ar autoratlīdzību maksājumiem! No šī gada autoratlīdzību maksājumos ieviestas izmaiņas. Par maksājumiem autoriem, saskaņā ar autoratlīdzību līgumu, informācija sekos turpmākajās publikācijās.

Ārvalstu fiziskās personas (nerezidents FP)

Īpaši vērīgiem jābūt saņemot un apmaksājot pakalpojumu rēķinus no ārvalstu fiziskās personas. Lai saņemtu atbrīvojumu no nodokļu nomaksas no nerezidentam izmaksātā ienākuma, jūsu rīcībā jābūt partnera rezidences valsts izsniegtam sertifikātam, ka šī persona ir nodokļu maksātājs savā rezidences  valstī. Šo nerezidenta valsts Nodokļu kontroles dienesta izsniegto nodokļu maksātāja apliecinājumu kopā ar sadarbības līgumu jāiesniedz VID EDS sistēmā sadaļā  “Rezidenta apliecība – iesniegums nodokļu atvieglojumu piemērošanai”.  Apliecinājumam jābūt iztulkotam valsts valodā un tulkojumam notariāli apstiprinātam. Jāpiemin, ka šis mehānisms strādā ar nerezidentiem FP no  valstīm, ar kurām Latvija ir noslēgusi konvenciju par dubulto nodokļu nepiemērošanu.
Valstis ar kurām noslēgtas konvencijas Sk. FM mājas lapā: http://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/nodoklu_politika/nodoklu_konvencijas/

Izņēmums ir maksājumi nerezidentam FP par nekustamo īpašumu. No šiem maksājumiem, izmaksas brīdī ir jāietur 3% no maksājamās summas (skatīt iepriekš).

Praksē papildus šiem dokumentiem nepieciešams  arī A1 sertifikāts, kurš apliecina, ka persona VSAOIEM vai sociālās iemaksas maksās savā rezidences valstī. Vispārējais sociālo iemaksu nosacījums paredz, ka sociālās apdrošināšanas iemaksas jāveic tajā valstī, kurā persona veic saimniecisko darbību, ir nodarbināta vai ir pašnodarbinātas personas statusā. Tādēļ, lai Latvijā nerastos pienākums par ārvalstu fiziskās personas sniegtajiem ārpakalpojumiem veikt sociālās iemaksas, no pakalpojumu sniedzēja -nerezidenta  FP papildus rezidences sertifikātam ir jālūdz iesniegt arī A1 sertifikāts.  To izsniedz katras  valsts Sociālās apdrošināšanas nodaļa. Ja jūsu rīcībā būs A1 sertifikāts, tikai tad varēsiet būt droši, ka sociālās iemaksas pakalpojumu sniedzējs- ārvalstu fiziskā persona – veiks savā valstī.