fbpx

Saskaņā ar VID datiem Latvijā savu darbības veidu “grāmatvedības pakalpojumi” reģistrējušas 7200 personas. Taču VID lēš, ka nedeklarētais grāmatvedības ārpakalpojumu tirgus pārsniedz 22 miljonu eiro gadā. Strādājot samazināto nodokļu režīmā, vai vispār nemaksājot nodokļus, savu darbību nedeklarējušie pakalpojumu sniedzēji  iegūst konkurences priekšrocības, neuzņemoties juridisku atbildību par paveikto darbu.

Lai šo situāciju novērstu, sakārtotu tirgu, iekasētu atbilstošus nodokļus, Finanšu ministrija jau krietnu laiku atpakaļ nāca klajā ar iniciatīvu par grāmatvedības ārpakalpojumu grāmatvežu licencēšanu. Ārpakalpojumu grāmatvežu licencēšanu veiks VID un tā tiks uzsākta pavisam drīz – 01.07.2021.

Galvenās prasības licences saņemšanai:
  • Jāiesniedz kvalifikāciju un pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas, iekšējā kontroles sistēmas kopija, licencēšanas pieteikums un civiltiesiskās atbildības polise;
  • Ārpakalpojuma grāmatveža kvalifikācijai jāatbilst vismaz ceturtā līmeņa profesionālajai kvalifikācijai. To apliecina attiecīgs izglītības dokuments grāmatvedības, ekonomikas, vadības vai finanšu jomā. Nepieciešama vismaz trīs gadu pieredze grāmatvedības jomā;
  • Lai sniegtu grāmatvedības pakalpojumus ārpakalpojumā, personai būs jāreģistrē sava saimnieciskā darbība vai arī jāreģistrējas komercreģistrā;
  • Par ārpakalpojuma grāmatvedi nevarēs būt persona, kura ir sodīta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu tautsaimniecībā vai valsts institūciju darbībā, vai par tāda nozieguma izdarīšanu, kas saistīts ar terorismu un kura nav reabilitēta, vai kurai nav noņemta vai dzēsta sodāmība.

Kā zināms, no tā paša 01.07.2021. faktiski beigsies mikrouzņēmumu nodokļa maksāšanas ēra, atstājot iespēju maksāt MUN tikai pašam MUN īpašniekam. Taču arī šajā gadījumā maksājamā nodokļa apjoms ievērojami pieaugs. Likumdošanas izmaiņas faktiski likvidē visas līdzšinējās samazinātā nodokļa režīma priekšrocības. Nav noslēpums, ka liela daļa grāmatvedības ārpakalpojumu uzņēmumu līdz šim plaši izmantoja šo nodokļu režīmu. Arī Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasības ir uzlikušas par pienākumu ārpakalpojumu grāmatvedības kompānijām veikt lielu papildus darbu slogu klientu darījumu detalizētam monitoringam, regulārai uzraudzībai.

Šo visu iemeslu dēļ paredzam, ka grāmatvedības ārpakalpojumu tirgus būtiski mainīsies un sakārtosies tuvāko gadu laikā,  izmaiņām uzsākoties jau pavisam drīz.

Aicinām visus uzņēmējus izvērtēt savu ārpakalpojuma grāmatvedības partneri un pieņemt lēmumu, kam uzticēt savu uzņēmumu nākotnē.

AI Konsultāciju birojam ir vairāk kā 10 gadu ilga pieredze grāmatvedības pakalpojumu sniegšanā. Šobrīd apkalpojam vairāk kā 100 dažādu nozaru klientus. Mēs neizmantojam MUN režīmu, mūsu uzņēmums ir pieredzējis vairākkārtējus NILLTPF auditus un jau šodien esam sagatavojušies licencēšanai. Mūsu civiltiesiskā atbildība ir apdrošināta no dibināšanas brīža un ir atbilstoša mūsu biznesa apjomam, ne minimālajām prasībām. Mūsu klienti mūs ciena un iesaka citiem. Ja apsver grāmatveža maiņu, nāc pie AI Konsultāciju birojs un iemanto sirdsmieru.

 

Rīga. 15.03.2021.

Aiva Liakovičus, AI Konsultāciju birojs īpašniece un vadītāja.