fbpx
aibirojs-konsultacijas-par-mums

Laimīgu visiem jauno gadu! 

Esam to laimīgi sagaidījuši, apsveicinājuši. Tagad laiks aplūkot, ko tas mums jaunu ir atnesis grāmatvedības un nodokļu jomā. 

Vispirms, priecājamies konstatēt, ka VID ir spēris plašu soli digitalizācijas virzienā. No 2020.gada  gada 2. janvāra ir sācis darboties VID virtuālais asistents Toms. Toma uzdevums būs atbildēt uz iedzīvotāju jautājumiem, kuri šobrīd visbiežāk tiek uzdoti VID nodokļu konsultantiem. Patlaban Toms ir apguvis pamatzināšanas par tiem, taču viņa turpmākais mācīšanās process būs cieši saistīts ar iespēju praktizēties. VID aicina iedzīvotājus uzdot Tomam dažādus jautājumus par nodokļu tēmām un sūtīt savu vērtējumu un ieteikumus uz e-pasta adresi virtualais.asistents@vid.gov.lv

Apkopojums par galvenajām izmaiņām nodokļos un grāmatvedībā:

Algas un citi maksājumi fiziskām personāmEUR
Maksimālais gada neapliekamais minimums3600,-/ gadā vai 300,-/mēnesī
Ienākums, kam piemēro maksimālo minimumu6000,-/gadā vai 500.-/mēnesī
Ienākums virs kura nepiemēros gada diferencēto neapliekamo minimumu14400,-/gadā
Atvieglojums par 1 apgādājamo 3600,-/gadā vai 300,- mēnesī
Izmaiņas komandējuma dienas naudas apmērāPaaugstinātas līdzšinējās normas 10-20 EUR apmērā par dienu
 • Atcelts reversais PVN a) būvizstrādājumu; b) sadzīves elektronisko iekārtu un sadzīves elektroniskās aparatūras piegādēm, tādejādi šo preču piegādei piemērojams PVN 21%.

a)Būvniecības pakalpojumiem reversais PVN paliek spēkā. Šo reverso PVN maksāšanas kārtību varēs piemērot būvniecības pakalpojumam arī tad, ja tā vērtībā tiks iekļauti būvniecībā izmantotie būvmateriāli ( to izmaksas). Savukārt, pārdodot tikai būvizstrādājumus kā preci, būs jāpiemēro PVN vispārīgā kārtībā, ti ar PVN 21%.

b) Mobilajiem telefoniem, planšetdatoriem, klēpjdatoriem, integrālās shēmas ierīcēm (tai skaitā mikroprocesoriem un centrālo procesoru blokiem), spēļu konsolēm reversais PVN paliek spēkā. Visām pārējām elektronikas precēm, elektroniskajām iekārtām  turpmāk PVN būs jāpiemēro vispārīgā kārtībā, ti PVN 21%.

 • Stājas spēkā PVN Direktīvas prasība visām ES valstīm savos PVN rēķinos norādīt PVN numurus. Latvija to norāda jau sen, tagad šī prasība ir spēkā visās ES dalībvalstīs un to izsniegtajos PVN rēķinos. Tāpat PVN likuma grozījumi (51.panta 6.daļa) arī pastiprina pārdevēja atbildību par darījumu pareizu un savlaicīgu deklarēšanu. Tas nozīmē, ka turpmāk VID varēs atteikt 0% PVN piemērošanu, ja pārdevējs darījumu nebūs savlaicīgi deklarējis vai būs kļūdaini deklarējis PVN deklarācijas pielikumā  PVN 2, izņemot, ja uzņēmējs var VID pamatot šādu rīcību.
 • Izmaiņas PVN piemērošanā preču piegādēm uz noliktavu citā Eiropas savienības valstī. Tas ļaus piegādājot preces uz noliktavu, no kuras pēc tam preces tiek transportētas tālāk gala pircējam, piegādātājam nereģistrēties noliktavas valstī, kā PVN maksātajam.
 • Stājas spēkā PVN regulas nosacījumi un stingrākas prasības pierādījumiem par preču izvešanu uz citām ES dalībvalstīm. Tādejādi turpmāk preču nosūtītājiem būs jāglabā vairāk pierādījumu par katru piegādi. Preču pārdevēja rīcībā būs jābūt vismaz 2 pierādījumiem par  preču izvešanas faktu. Proti –  jābūt vismaz vienam pierādījumam no A grupas ( sk.tabulu)  un otru pierādījumu var izvēlēties no A vai B sadaļas. Šiem pierādījumiem jabūt savstarpēji saistītiem, taču tos jābūt izdevušām dažādām , savstarpēji nesaistītām un neatkarīgām personām. 
A pierādījumsB pierādījums
Parakstīts preču transporta dokuments – CMRApdrošināšanas polise attiecībā uz preču nosūtīšanu vai transportēšanu
Pārdošanas pavadzīmeBankas maksājuma uzdevumi, kas pierāda maksājumu par preču nosūtīšanu / transportēšanu;
iekraušanas paziņojumsValsts sektora iestāžu (amatpersonu), piemēram, notāru, izsniegti oficiāli dokumenti, kas apstiprina preču ievešanu galamērķa valstī
Rēķins par gaisa kravu pārvadājumiemNoliktavas turētāja izsniegta faktūra galamērķa dalībvalstī , kas apstiprina preču glabāšanu minētajā dalībvalstī
Preču pārvadātāja izsniegts pakalpojuma sniegšanas rēķins

PVN regula

Regula nosaka, ka, papildus šai dokumentu kombinācijai, pārdevējam ir jābūt arī rakstiskam pircēja paziņojumam par to, ka pircējs vai trešā persona pircēja vārdā ir nosūtījusi vai   transportējusi preces. Jānorāda:

 • pircēja nosaukumu (vārdu/uzvārdu) un adresi;
 • galamērķa valsti;
 • paziņojuma izdošanas datumu;
 • preču ievešanas datumu un vietu;
 • preču veidu un daudzumu;
 • transportlīdzekļa identifikācijas numuru;
 • personas identifikāciju, kas preces pieņem pircēja vārdā.

Šīs izmaiņas nav iekļautas PVN likumā. Tikai Direktīvā, kas ir obligāti piemērojama visās dalībvalstīs. Tādejādi, netiek prasīta Direktīvā iekļauto normu dublēšana pašā PVN likumā.

Citi normatīvie akti.

 • Par metāllūžņu un kokmateriālu piegādēm – norēķini tikai bezskaidrā naudā.
 • Likuma “Par grāmatvedību” esošais regulējums saskaņots ar PVN likumu par papīra attaisnojuma dokumentu glabāšanu elektroniskajā formā. Tagad tas  attiecināms arī uz PVN rēķiniem.
 • No 2020.gada 1.janvāra akcīzes nodokļa likmes tiek palielinātas. Benzīnam, dīzeļdegvielai, t.sk. lauksaimnieku dīzeļdegvielai, degvieleļļai un naftas gāzēm. Tāpat arī visiem tabakas izstrādājumiem, izņemot cigaretes.
 • No 2020.gada 1.marta akcīzes nodokļa likmes tiek palielinātas visiem alkoholiskajiem dzērieniem (izņemot raudzētos dzērienus ar stiprumu līdz 6%).