aibirojs-nodoklu-jaunumi-2020-2

Otrs jaunums ir jaunās administratīvo sodu sistēmas, kas stāsies spēkā š.g. 1.jūlijā un tiks izteikti soda vienībās, iestrādājot tās katru atsevišķu nozari regulējošos likumos. Viena soda vienība ir 5,- EUR. Adminsitratīvo sodu izteikšana soda vienībās mērķis – mainoties naudas vērtībai, likumdevējam būs jāizmaina tikai soda vienības vērtība, neveicot grozījumus daudzos normatīvajos aktos.

Aplūkosim likumā “Par grāmatvedību” un “Darba likumā” iestrādātās soda vienības: 

PārkāpumsVienībasEkvivalents EUR
Likums Par grāmatvedību (sodu piemēro VID)
Par kases operāciju uzskaites kārtības neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas soduLīdz 70Līdz 350,00
Par grāmatvedības kārtošanas nosacījumu neievērošanu, par gada pārskata, konsolidētā gada pārskata neiesniegšanu noteiktajos termiņos vai normatīvajiem aktiem neatbilstoša gada pārskata un konsolidētā gada pārskata iesniegšanu Valsts ieņēmumu dienestam vai Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam piemēro brīdinājumu vai naudas soduLīdz 400Līdz 2000,00
Par attaisnojuma dokumentu noformēšanas, reģistrēšanas un lietošanas kārtības neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas soduLīdz 86Līdz 430,00
Par attaisnojuma dokumentu par darījumiem vai darbībām ar akcīzes precēm noformēšanas, reģistrēšanas un lietošanas kārtības neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas soduLīdz 400Līdz 2000,00
Par preču piegādes vai pārvadājumu dokumentu noformēšanas, reģistrēšanas un lietošanas kārtības neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas soduLīdz 86Līdz 430,00
Par tādu preču piegādes vai pārvadājumu dokumentu noformēšanas, reģistrēšanas un lietošanas kārtības neievērošanu, kuri attiecas uz darījumiem vai darbībām ar akcīzes precēm, piemēro brīdinājumu vai naudas soduLīdz 400Līdz 2000,00
Darba likums (sodu piemēro Darba inspekcija)
Par darba līguma nenoslēgšana rakstveida formā :

Fiziskai personai
Juridiskai personai
14-70

140-720
70-350

700-3600
Par valsts noteiktās minimālās mēneša darba algas nenodrošināšanu, ja persona nodarbināta normālo darba laiku, vai minimālās stundas tarifa likmes nenodrošināšanu piemēro naudas sodu darba devējam:

Fiziskais personai
Juridiskai personai
86-114

170-1420
430-570

850-7100
Par darba devēja, darba devēju organizācijas vai darba devēju organizāciju apvienības atteikšanos no sarunām par darba koplīguma (ģenerālvienošanās) slēgšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu

Fiziskai personai
Juridiskai personai
10-70

70-140
50-350

350-700
Par atšķirīgas attieksmes aizlieguma pārkāpšanu darba tiesisko attiecību jomā piemēro brīdinājumu vai naudas sodu darba devējam

Fiziskai personai
Juridiskai personai
28-70

70-140
140-350

350-700
Par darba tiesiskās attiecības regulējošu normatīvo aktu pārkāpšanu, izņemot iepriekš uzskaitītos gadījumus piemēro brīdinājumu vai naudas sodu darba devējam

Fiziskai personai
Juridiskai persona
7-70

14-220
35-350

14-220