personāla lietvedība

Gan lielos, gan mazos uzņēmumos ir jābūt sakārtotai personāla lietvedībai. Nav svarīgi, cik liels ir uzņēmums, prasības visiem ir vienādas. Šie uzdevumi tiek uzticēti personāla daļai, taču, ja uzņēmumā tādas nav, parasti amatu apvienošanas kārtībā šos pienākumus veic biroja administratore vai grāmatvede. Taču jāuzdod jautājums, cik labi minētie darbinieki pārzina likumdošanu un prasības un cik atbilstoši Darba likuma un Valsts Darba Inspekcijas prasībām ir sagatavotie dokumenti. SIA AI Konsultāciju Birojs piedāvā šādus pakalpojumus::

  • Darba līgumu, to grozījumu izstrāde;
  • Darba laika uzskaites tabulas;
  • Amatu aprakstu izstrāde;
  • Rīkojumu, aktu,  nolikumu izstrāde;
  • Ievadinstruktu, darba drošbas instruktāžas instrāde;
  • Darba drošības jautājumi;
  • Darba vides risku novērtējums;
  • Darbinieku pieņemšanas un atbrīvošanas noformēšana;
  • Konsultācijas Darba likuma piemērošanā.