grāmatvedības pakalpojumi

Pilna grāmatvedības cikla nodrošināšana, sākot  ar pirmdokumentu apstrādi un beidzot ar Gada pārskatu un visdažādāko vadības atskaišu sastādīšanu. 

Pilns grāmatvedības cikls nozīmē:

·  Pirmdokumentu (čeku, rēķinu, bankas izdruku, maksājumu) pārbaude, sakārtošana un iegrāmatošana;

·  Visu nepieciešamo atskaišu un pārskatu sagatavošanu un iesniegšanu VID;

·  Pilna komunikācija ar VID klientu vārdā, atbilžu sagatavošanu uz VID pieprasījumiem;

·  Klientu interešu aizstāvība un pārstāvība VID audita procesā;

·  Statistikas atskaišu un pārskatu sagatavošanu un iesniegšanu;

·  Uzņēmuma grāmatvedības politikas izstrāde atbilstoši katra klienta saimnieciskās darbības specifikai;

·  Vadības atskaišu sagatavošanu gan vietējās uzņēmuma vadības vajadzībām, gan pēc starptautiskām prasībām uzņēmumu grupās ietilpstošiem uzņēmumiem;

·  Uzņēmuma grāmatvedības monitorings, audits, atzinumu sniegšana;

·  Operatīvo finanšu pārskatu sagatavošanu;

·  Nepieciešamības gadījumā nodrošinām zvērināta revidenta pakalpojumus;

·  Gada pārskata sagatavošanu un iesniegšanu (gan latviešu, gan angļu valodā);

·  Likvidācijas un  slēguma pārskatu sagatavošanu;

·  Konsultācijas grāmatvedības un nodokļu jautājumos;

Varam piedāvāt arī citas grāmatvedības funkcijas -  viss ir iespējams! Piemēram,  tikai galvenā grāmatveža pakalpojumus, grāmatvedības pamatfunkcijas un uzskaitvedību atstājot klienta rokās. Strādājam arī  klientu grāmatvedības programmās.